KARIN AĞRISI
HSG (RENKLİ RAHİM FİLMİ)
12 Nisan 2018

KARIN AĞRISI

Hayat boyunca en sık şikayetlerden biridir karın ağrısı. Hele çocukluk çağında
hasta olarak veya anne – baba olarak karşılaşmamamız imkansız gibi. Özellikle
bulantı ve kusma ile birlikteyse daha da önemlidir.

Peki karın ağrısında Kliniğimizin yeri nedir?
Yaş grubuna göre bir kılavuz çıkaralım.

Yenidoğan döneminde 6 aya kadar bebeğin barsakları henüz tam olarak
olgunlaşmadığından gazını zorlukla çıkarmaktadır. Ağlama nöbetleri şeklinde
karşımıza çıkan bu durumda Karın Ultrasonu yapılarak altta yatan bir hastalık
olmadığından emin olmak gerekir.

Daha sonraki çocukluk çağında da karın ağrısında mutlaka Tıbbi Görüntüleme
yapılması gerekir. Böbrek – idrar yolları hastalıkları, barsak hastalıkları ve
apandisit ile sık karşılaşılmaktadır. Kliniğimizde radyasyon ve yüksek enerji
içermeyen Ultrasonografi ille hemen hemen tüm hastalıklara teşhis
konulmaktadır. Ailenin bu konuda bilinçli olması ve Bilgisayarlı Tomografinin
ilk yöntem olarak kullanılmasından kaçınılması gerekir.

Erişkinlerde sırasıyla safra kesesi – yolları, böbrek – idrar yolları hastalıkları,
mide, kalın barsak hastalıkları ve apandisit, karaciğer ve pankreas hastalıkları,
kadın hastalıkları karın ağrısına yol açan hastalıklarıdır. Kliniğimizde yine ilk
yöntem Ultrasondur. Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans (MR,
Emar) sonraki aşamalarda kullanılmaktadır.

Karın ağrısında doğrudan Kliniğimize gelerek Ultrason yaptırabilirsiniz.
Böylece erken teşhis konularak tedavi olacak, gerekirse Çocuk doktoru, Çocuk
Cerrahisi, Dahiliye, Genel Cerrahi, Kadın Doğum gibi uzmanlık dallarına
yönlendirileceksiniz.

Son Söz: Ben Dr. Ertan OKAY, karın ağrısında doğrudan Kliniğinimize
gelmenizi ve Ultrason yaptırmanızı öneriyorum. Böylece erken teşhis konularak
tedavi olacak, gerekirse Çocuk doktoru, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Genel
Cerrahi, Kadın Doğum gibi uzmanlık dallarına yönlendirileceksiniz.